E-waste hangt als een schaduw boven ict-sector

E-waste hangt als een schaduw boven ict-sector

Nederland lijkt zijn zaakjes goed op orde te hebben als het gaat om het inzamelen en recyclen van computerapparatuur. Niets is minder waar. In de minder zichtbare datacenterwereld wordt namelijk een groot deel van de it-hardware en -componenten afgedankt zonder oog te hebben voor hergebruik van materialen. Het Europese project Cedaci poogt een einde te maken aan deze e-waste.

 Even wat cijfers van de Amsterdam Economic Board: in 2016 stonden naar schatting bij Nederlandse datacenters 4,3 miljoen servers, waarvan 1,5 miljoen binnen de regio Groot-Amsterdam. Jaarlijks worden hiervan in een vervangingscyclus circa een half miljoen servers afgedankt. Daarvan verwerken gecertificeerde recyclers slechts 24 procent van deze hardware tot grondstoffen en verkopen Nederlandse refurbishers na een opfrisbeurt amper 11 procent van de servers voor hergebruik in binnen- en buitenland.

De rest - ruim de helft van de afgedankte servers - wordt direct via de handel voor hergebruik geëxporteerd of belandt op een stortplaats. Alleen, deze apparatuur verdwijnt uit beeld omdat een centrale registratie voor export voor hergebruik ontbreekt. Onduidelijk is dan ook wat er uiteindelijk mee gebeurt. 'Doodzonde', zegt Julie Chenadec, projectmanager Green IT Amsterdam, een denktank en initiator op het terrein van duurzaamheid en ict in Europa en een van de partners van Cedaci. 'Door deze export worden jaarlijks miljoenen tonnen aan waardevolle hulpbronnen uit deze sector verspild. Het is belangrijk dat juist deze kritische en vaak zeldzame grondstoffen beschikbaar komen voor hergebruik'. Read more 

E-waste casting a shadow over the ICT sector

According to the figures of the Amsterdam Economic Board, there was an estimated number of 4.3 million servers at Dutch data centres in 2016 and 1.5 million of which were in the Greater Amsterdam region. Approximately half a million servers are discarded every year in a replacement cycle.

Certified recyclers only process 24 per cent of this hardware into raw materials and only 11 per cent of the servers refurbished in the Netherlands can be sold for the re-use in the Netherlands and abroad.

This imbalance is not only undesirable for sustainability, but also for health reasons: many written-off equipment still ends up in Africa for processing. There it is destroyed and burned, releasing toxic substances and in many cases, no process of reuse has been set up. It involves dangerous work and often child labour, said Julie Chenadec, the project manager from Green IT Amsterdam.

Moreover, geopolitical considerations play a role. She points to a list of 27 critical raw materials for the processing industry drawn up by the EU, including the ICT sector, the so-called 'critical raw materials' (CRMs). Think of cobalt, tungsten, silicon metal, barite, magnesium, phosphorus and graphite. Sixteen of them come from China, the rest from Africa, in particular, Congo and South Africa. In Europe, it is not yet fully understood that the industry depends on China for around 60 per cent of the raw materials. Read more

Share this

Tweet Share